wrzesień 2014

...

wrzesień 2014

Kontenery do transportu.

Kontenery do transportu.

O ile wysłanie mniejszych partii towaru możliwe jest na wiele sposobów, o tyle regularny transport większej ilości produktów wymaga specjalnego zabezpieczenia - nie tylko od czynników losowych, ale chociażby jako opakowanie adekwatne do zawartości. W jaki jednak sposób przewieźć ładunek między kontynentami?Podstawowym sposobem zabezpieczenia towaru są oczywiście kontenery transportowe - zdobywają one obecnie popularność nie tylko w przypadku transportu morskiego, ale również lądowego. Ich standaryzowana długość wynosząca odpowiednio 20, 30, 40, bądź 45 stóp...

Dowiedz się więcej: