W transport intermodalny, nazywany też kombinowanym, angażowane są różne gałęzi transportu. Ważnym wyróżnikiem tej formy transportu jest fakt, iż na całej....

logistyka, przewozy, spedycja, transport intermodalny

Transport intermodalny - wady i zalety

2014-04-16 | Zyguś

W transport intermodalny, nazywany też kombinowanym, angażowane są różne gałęzi transportu. Ważnym wyróżnikiem tej formy transportu jest fakt, iż na całej trasie przewozu transportowane towary znajdują się stale w tej samej jednostce ładunkowej. Taką jednostką może być kontener, naczepa, ciężarówka czy dowolny pojemnik specjalny.
Jak każdy rodzaj transportu tak i transport intermodalny ma pewne zalety i wady. Poniżej najważniejsze z nich.

Wady transportu intermodalnego
Jest ich naprawdę niewiele, choć niestety mają spore znaczenie, bo ściśle wiążą się z kwestiami ekonomicznymi i infrastrukturą.
Jednostki ładunkowe wykorzystywane w transporcie intermodalnym mają z reguły duże gabaryty i ogromną wagę. Przy przeładunku konieczne jest więc zastosowanie bardzo specjalistycznych, zaawansowanych i drogich urządzeń takich, jak dźwigi, suwnice, czy maszyny samojezdne.
Co więcej: urządzenia te powinny być dostępne na każdej stacji lub każdym terminalu przeładunkowym.
Transport intermodalny wymaga więc świetnej, bardzo drogiej i perfekcyjnie działającej infrastruktury oraz doskonałej organizacji.

Zalety transportu intermodalnego
Z punktu widzenia firm spedycyjnych zorganizowanie świadczonych usług w formie transportu intermodalnego umożliwia poprawę jakości ich usług i znaczące zwiększenie szybkości dostaw. Ułatwia też organizację transportu i optymalizację wykorzystania posiadanych zasobów transportowych, infrastrukturalnych i ludzkich.
Z punktu widzenia firm korzystających z usług transportu intermodalnego (usługobiorców) niewątpliwą zaletą tej formy transportu jest możliwość ograniczenia kosztów spedycji, zwiększenie jednostek ładunkowych, większe bezpieczeństwo dostaw i skrócenie czasu ich trwania. Specjalistami w zakresie transportu intermodalnego jest grupa transportowa Raben.

Artykuły powiązane: